Cùng về với quê hương Bắc Ninh anh hùng qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân:

-Bắc Ninh chủ động trong mùa mưa bão.

-Hiệu quả từ thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

-Sôi nổi ngày hè với học kỳ quân đội tại Trung đoàn 833, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh.