Cùng đến với những điểm sang trong công tác và làm việc trên địa bàn Quân Khu 9 :
- Hiệu quả từ phong trào sáng kiến mô hình huấn luyện tại Lữ đoàn 950, Quân khu 9.

- Cuộc trao đổi với Trung uý Vũ Văn Thụy - Trung đội trưởng Trung đội Súng máy Phòng không 12 ly 7, Tiểu đoàn 860, Lữ đoàn 950, còn được biết là "cây sáng kiến" của đơn vị.

- Đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nổi tiếng là thủ phủ hồ tiêu ở khu vực phía Nam. Hồ tiêu nơi đây có hương vị cay nồng, đậm đà. Những trang trại tiêu xanh tốt, những sản phẩm tiêu sạch đã giúp người dân Phú Quốc có cuộc sống ngày càng đủ đầy, sung túc hơn.