Mời quý vị và các đồng chí đến với những chuyển biến mới trong công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

- Nhằm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo thành phố Vĩnh Long diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 có một phần thực binh, sử dụng đạn hơi, thuốc nổ. Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích vả yêu cầu đề ra, các tình huống xử lý sát với thực tế địa bàn.

- Cống hiến thời trai trẻ cho các chiến trường thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm 1975, đất nước được thống nhất, thương bình Nguyễn Văn Trọng trở về với gia đình, khởi nghiệp với 6 ha đất, ruộng vườn mới cải tạo, năng suất còn thấp, đời sống kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, song với suy nghĩ "Thương binh tàn nhưng không phế", ông đã chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động bà con nhân dân thực hiện mô hình Cánh đồng mẫu lớn đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long, đồng thời ông cũng là Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tín Thành, một trong những hợp tác xã mạnh của địa phương.

- Để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tình hình hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng diễn ra gay gắt, người dân ở địa phương đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa tuân thủ theo quy định đã gây ra không ít khó khăn cho công tác quản lý và quy hoạch vùng sản xuất ở các địa phương.