Cùng đến với những điểm sáng trong công tác Quân sự - Quốc phòng của Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương:

-Với vị trí địa lý hay bị mưa bão đổ bộ, tỉnh Hải Dương thường xuyên bị thiệt hại rất nhiều về người và của. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo huyện Kinh Môn tổ chức buổi diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn sát với địa hình, tình huống thực tế.

-Trong những năm qua, Đại đội Thiết giáp Phòng tham mưu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đã làm tốt công tác xây dựng cho các cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức huấn luyện chặt chẽ với năng lực và chuyên môn cao góp phần nâng cao vũ khí trang bị, đảm bảo cho công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

-Tỉnh Hải Dương triển khai toàn diện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ tới tất cả các cấp và các ngành.