Bộ đội công binh công trình vốn được xem là những người lính du mục. Theo nhiệm vụ họ thường khi thì bám lòng núi lúc lại giữa rừng già, đều là những nơi khó khăn cách trở nhưng không vì thế mà cái tết của những người lính công binh thiếu đi sự vui tươi rộn ràng. Gác lại những tâm tư thường nhật, anh em đơn vị lại tất bật cùng nhau vun vén cho cái tết chung. Một năm thật đáng nhớ và mùa Xuân không thể nào quên đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây.