Tài liệu về lịch sử Việt Nam, những dòng viết về chiến tranh thường nhiều hơn những dòng viết về hòa bình. Chiến tranh đã trở thành một phần của số phận dân tộc cũng như số phận của từng con người, số phận của những thế hệ học trò đã sinh ra và lớn lên trong chiến tranh cũng vậy. Lịch sử trao cho họ cũng như trao cho toàn thể lớp thanh niên thời bấy giờ sứ mệnh kết thúc cuộc chiến và họ đã sống, đã học tập và đã chiến đấu một cách xứng đáng với những phẩm chất đã tạo nên truyền thống cách mạng của học sinh, sinh viên Việt Nam. Mời quý vị và các đồng chí tiếp tục theo dõi “Từ giảng đường đến chiến trường – phần 2” phát sóng trên Kênh Truyền hình QPVN ngày 24/8/2018.