Từ ngày 10/09/2023, dừng bán sim di động tại đại lý, điểm bán ủy quyền. Đây là yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Để xử lý dứt điểm SIM rác, tới đây, bên cạnh siết chặt việc bán SIM di động, dừng bán qua các đại lý ủy quyền của nhà mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân, nâng cao trách nhiệm, không tiếp tay cho hoạt động mua bán SIM không chính chủ.