Trong chương trình Tạp chí Khoa học Quân sự phát sóng ngày 09/6/2019, kính mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về tuần dương hạm của Nga và một số quốc gia khác.