Những năm kháng chiến chống Pháp, trận đánh nổi tiếng tại Láng Le Bầu Cò, phía Tây Nam Sài gòn đã làm nên huyền thoại cho vùng đất này. Giữ vững ngọn lửa truyền thống cách mạng, bước vào những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn mảnh đất và những con người nơi ấy tiếp tục viết nên huyền thoại về một "vành đai đỏ" diệt Mỹ.