Phóng sự ảnh - Số 1546: "Vẻ đẹp tiềm ẩn mũi Kê Gà".