Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với LLVT tỉnh Quảng Ninh, Đồng Nai, Thái Nguyên trong chương trình Quốc phòng địa phương: Vững vàng "sao vuông" phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.