Nếu áp dụng các biện pháp phù hợp tại thời điểm hiện tại, thế giới có thể dễ dàng kiểm soát được bệnh đậu mùa khỉ. Đây là tuyên bố được nữ Tiến sỹ Xin-vi Brai-ần, một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phụ trách lĩnh vực kiểm soát nguy cơ lây nhiễm toàn cầu, đưa ra hôm qua tại phiên họp Đại hội đồng Y tế thế giới, diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ).