Ở phần trước của chương trình, hai nhân vật trải nghiệm Đặng Hồng Hà và Nguyễn Lệ Quyên đã được giới thiệu về 3 loại súng trường tiến công FN FNC, M16 và AK47. Hai vận động viên đã làm quen và có những trải nghiệm đầu tiên với 3 loại súng này. Trong phần 4 lần này, họ sẽ tiếp tục trải nghiệm với những khẩu súng thông qua các bài thi đấu giao hữu.