Chương trình "Đường ngắm chuẩn" tuần này xin mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về súng Tiểu Liên AKn.