Trở lại với phần 3 của chương trình "Đường ngắm chuẩn - Xạ thủ đua tài - Súng tự động Kalashnikov" sau khi các nhân vật đã có dịp tìm hiểu về kỹ năng lên đường ngắm và có những trải nghiệm đầu tiên về súng tự động Kalashnikov thì đến với phần 3 họ sẽ bước vào phần thi đấu.