Vũ khí bắn đạn cỡ nhỏ, các loại súng này rất quan trọng với thợ săn, vận động viên hay lính đặc nhiệm. Các xạ thủ chuyên nghiệp ưu thích sử dụng cỡ đạn nhỏ này do nó là loại vũ khí hoàn hảo cho những người mới sử dụng. Mời quí vị và các đồng chí cùng tìm hiểu thêm về những loại súng này trong chương trình "Đường ngắm chuẩn" - Súng bắn đạn cỡ nhỏ.