Ở phần trước của chương trình, hai nhân vật trải nghiệm Hoàng Thị Tuất và Đặng Lê Ngọc Mai đã được giới thiệu về hai loại súng ngắn bán tự động K54 và K14. Hai vận động viên đã làm quen và có những trải nghiệm đầu tiên với hai loại súng này và họ sẽ tiếp tục trải nghiệm về các loại súng qua những bài thi đấu giao hữu trong chương trình "Đường ngắm chuẩn - Phần 6" phát sóng ngày 10/01/2019.