Vũ khí nóng và vũ khí lạnh dành cho săn bắn hay thể thao, với mục đích giải trí hay tự vệ - tất cả mọi vấn đề về an toàn vũ khí và hậu quả của việc sử dụng sai mục đích sẽ có trong chương trình Đường ngắm chuẩn - phần 1 seri "Vũ khí dân sự".