Vũ khí bắn đạn, vũ khí lạnh, vũ khí thể thao, phục vụ mục đích thể thao và giải trí. Trong chương trình Đường ngắm chuẩn, được phát sóng ngày 14/02/2019 trên Kênh Truyền hình QPVN sẽ đề cập đến tất cả các phương pháp sử dụng vũ khí an toàn và hậu quả của việc sử dụng chúng một cách thiếu suy nghĩ.