Vũ khí ném đã theo con người từ thời thượng cổ, từ những bức vẽ thợ săn dùng đá ném thời tiền sử đã đánh dấu sự tiến hóa của những công cụ bay quan trọng nhất cho sự tồn vong của nhân loại. Chương trình "Đường ngắm chuẩn" - Phần 2 lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chúng, từ những loại vũ khí nổi tiếng cho đến những loại vũ khí kì lạ đặc thù dùng để phóng, ném qua những bí mật của trường đào tạo chiến đấu dành riêng cho vũ khí ném.