Thế chiến 2 là cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử, với nhiều chiến dịch tình báo mà mỗi bên tham chiến đưa ra nhằm tạo ra lợi thế cho bên mình. Đã có một trong những chiến dịch nổi tiếng khiến phát xít Đức bị một vố lừa đau đớn từ tình báo Anh. Một chiến dịch với những nhân vật đặc biệt đã làm thay đổi cục diện đại chiến thế giới thứ hai. Đó sẽ tiếp tục là nội dung của chương trình "Hồ sơ mật" phát sóng ngày 02/10/2019.