Giữa những năm 1990 đường phố của Birmingham đã bị khủng bố bởi 2 băng đảng chính là Burger Bar Boys và Johnson Crew. Ban đầu đây là những nhóm tự phát, hình thành để bảo vệ cộng đồng dân cư địa phương khỏi bị những kẻ phân biệt chủng tộc tấn công. Tuy nhiên sau đó, các nhóm này bắt đầu tranh giành ảnh hưởng và chia thành hai phe đối địch, quyết liệt tranh giành lãnh thổ của nhau bằng hàng loạt vụ giết người bí ẩn. Tất cả các vụ giết người đều bằng hùng khí duy nhất là một khẩu súng ngắn nhập lậu, được sử dụng lặp đi lặp lại một cách bí ẩn. Và hồ sơ về khẩu súng lục chết chóc nhất nước Anh sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Hồ sơ mật phát sóng ngày 29/8, mời quý vị theo dõi.