Được tổng thống John F.Kennedy thành lập năm 1962, đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ được gọi Navy SEAL. Một lực lượng hải quân tinh nhuệ, phản ứng nhanh phù hợp với mọi lĩnh vực đảm bảo cuộc sống nhiệm vụ khó khăn mà các lực lượng thông thường không thực hiện được ở trong và ngoài nước Mỹ. Qua truyền thông và điện ảnh, nhiều người cũng đã biết đến những khóa huấn luyện "địa ngục" mà các thành viên của SEAL phải trải qua trước khi được lĩnh nhận những nhiệm vụ bí mật quốc gia. Nhưng rất hiếm người biết, đằng sau những chiến công thầm lặng là cả một thế giới "góc khuất" giúp họ có đủ bản lĩnh, lòng dũng cảm và tinh thần "thép" để vượt qua những thử thách khủng khiếp nhất trên thế giới.