Có thể nhiều người nghĩ rằng chiến trường là nơi không dành cho những mô hình và những công trình nghệ thuật nhưng rất có thể đó lại là một sai lầm. Trong chiến tranh thế giới thứ hai có một đội quân tối mật đã sở hữu những thứ như vậy và sử dụng chúng để góp phần làm nên sự thắng lợi của quân đội Đồng Minh. Những người lính thật của đội quân này là những nghệ sĩ, những nhà thiết kế, diễn viên, những kiến trúc sư hay những chuyên gia về âm thanh, họ đều tốt nghiệp từ những trường nghệ thuật trên khắp nước Mỹ, những người đó đã biết vận dụng hiểu biết và kiến thức của mình để tạo dựng nên một đoàn quân ảo khiến cho kẻ thù rối bời.