Đảo chính, đó là một trong những năng lực đáng tự hào nhất mà Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ (CIA) có thể thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chiến dịch Just Cause, chiến dịch đảo chính nhà độc tài Panama Manuel Noriega chỉ kéo dài trong hai tuần (20/12/1989 - 03/01/1990) nhưng chừng đó cũng đủ để người Mỹ hất đổ một trong những vị tướng quyền lực nhất dải đất Trung Mỹ.