Theo báo cáo mới đây của NielsenIQ Việt Nam, đơn vị chuyên nghiên cứu về thị trường, nhóm người trẻ (từ 18-25 tuổi) và nhóm người lớn tuổi (từ 46-55 tuổi) ở Việt Nam có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, cắt giảm chi phí cho các mặt hàng không cần thiết.