Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, châu chấu tre đã phát sinh và gây hại tại 11/16 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, với diện tích là 1.031ha. Trong đó Cao Bằng là tỉnh có diện tích nhiễm lớn nhất với 773ha, tiếp đến là Bắc Kạn với 63ha và Nghệ An là 50ha