20 giờ tối nay, Lễ khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 sẽ được tổ chức tại sân khấu phía trước điện Kiến Trung, bên trong Hoàng Cung Huế.