Ngày 08/6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập hệ không chuyên tại Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Toàn thành phố có 200 điểm thi với hơn 20 nghìn cán bộ coi thi.