Với những căn nhà hướng tây thường sẽ chịu ảnh hưởng của bức xạ nhiệt rất lớn, vậy để xử lý không gian cho nhà hướng tây cần những giải pháp gì? Trong chương trình góc cuộc sống tuần này là những giải đáp của kiến trúc sư Nguyễn Anh Hòa  về việc xử lý không gian cho nhà hướng tây.