Để tạo tiền đề cho tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra thành công, Hội nghị xúc tiến triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 được tổ chức sáng ngày 20/4/2024 nhằm thu hút kêu gọi sự quan tâm, tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với triển lãm. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 chủ trì hội nghị.