Bản tin Đối ngoại Quốc phòng số 82 có những nội dung chính sau:

- Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đối ngoại Quốc phòng giai đoạn 2010 - 2015 và sơ kết hai năm triển khai Nghị quyết 806 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

- Tổng kết những hoạt động trong công tác đối ngoại quốc phòng tuần qua.