Bản tin Ngày mới ngày 02/01/2018 có những tin chính sau đây:

- Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón chuyến hàng đầu tiên.

- TP. Hồ Chí Minh khó thí điểm bộ sách giáo khoa riêng vào năm 2019.

- Bộ CHQS TP. Hải Phòng phối hợp với doanh nghiệp tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

- 1.000 đồng và suất cơm nghĩa tình.