Bản tin Ngày mới ngày 05/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Chủ tịch nước gửi thư cho ngành giáo dục nhân dịp năm học mới 2022 - 2023.

- Vun đắp đoàn kết Việt Nam - Lào.

- Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên 2022.

- Đức thông qua gói hỗ trợ lạm phát trị giá 65 tỷ Euro.