Bản tin Ngày mới ngày 09/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn tới Nhật Bản.

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Số thí sinh vi phạm quy chế tăng cao.

- Việt Nam trúng cử Ủy ban bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Unesco.

- Cái khó ló... nhiều sáng kiến.