Bản tin Ngày mới ngày 11/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

Dự báo về tăng trưởng kinh tế Việt Vam.

- Xuất khẩu cà phê năm 2023 đạt trên 4 tỷ USD.