Bản tin Ngày mới ngày 10/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Cần bảo vệ nông sản trước những tin đồn

- Phụ nữ công binh giúp nhau phát triển kinh tế

- Áp dụng hình thức trải nghiệm vào dạy học