Bản tin ngày mới ngày 17/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Quảng Bình: Tìm thấy 4 thuyền viên trên tàu bị sóng biển cuốn trôi.

- Hà Tĩnh chuẩn bị xả tràn hổ Kẻ Gỗ.

- Chuẩn nghèo đa chiều: Nghèo thành thị “lọt lưới” an sinh.

- Điểm tựa của những nữ xạ thủ đội tuyển bắn súng Quân khu 1.

- Mang tre nứa vào nhạc hàn lâm.

- Bảo tồn di sản bằng công nghệ 3D.