Bản tin Ngày mới ngày 19/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục đấu giá nhiều biển số xe vào ngày 21 và 22/9.

- Tăng mức xử phạt khi cưỡng ép người mua bảo hiểm.