Bản tin Ngày mới ngày 20/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

-Việt Nam xuất siêu gần 3 tỷ USD sau 8 tháng.

-TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống zika.

-Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội.

-Quân đội Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn.

-Chuyện về một sư cô hết lòng phụng sự chúng sanh.