Bản tin Ngày mới ngày 22/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Quản lý chặt VSATTP các mặt hàng đưa về thủ đô tiêu thụ.

- Quảng Nam: Cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp.

- Hiệu quả mô hình "4 cùng" của BĐBP tỉnh Nghệ An.

- Giáng sinh cho bệnh nhi ung thư.