Bản tin ngày mới ngày 19/12/2014 có những nội dung chính sau đây:

- Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt những ngày toàn quốc kháng chiến.

- Tăng cường công tác quản lý bình ổn thị trường dịp Tết.

- Hà Nội: Nhiều biển quảng cáo vi phạm tại phố kiểu mẫu.

- Già làng với công tác đấu tranh phòng chống ma tuy nơi vùng biên.