Bản tin ngày mới ngày 9/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Mưa lũ gây thiệt hại tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

- Hà Nội: Người dân chưa đồng thuận với thí điểm đỗ xe ngày chẵn lẻ.

- Vùng Cảnh sát biển 4 - Điểm tựa vững chắc cho ngư dân.

- Ngôi nhà ấm tình quân dân.