Bản tin ngày mới ngày 29/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống virus zika từ các khu trọ công nhân.

- LLVT tỉnh Lạng Sơn tham gia bảo vệ phòng chống cháy rừng.

- Phí thẻ ngân hàng tại Việt Nam thuộc loại cao nhất thế giới.

- Làm giàu từ gạo quê hương.