Bản tin Ngày mới ngày 28/11/2016 có những nội dung chính sau đây: 

- Vốn FDI đạt trên 18 tỷ USD trong 11 tháng năm 2016.

- Binh đoàn 12 đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên đảo Phú Quốc.

- Nguy cơ nữ trang Việt thua trên sân nhà.

- Tình cảm nhân dân Cuba đối với lãnh tụ Fidel.

- Cửa hàng sửa chữa đồ jean miễn phí.