Bản tin ngày mới ngày 01/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra khơi, lo phòng chống lũ.

- Mô hình tăng gia sản xuất VAC của dân quân tỉnh Trà Vinh.

- Hà Nội: Giảm phương tiện cá nhân là giải pháp giảm ùn tắc.

- Cựu chiến binh tự nguyện trông coi nghĩa trang liệt sĩ.