Bản tin ngày mới ngày 07/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Kỷ niệm 10 năm phát sóng chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ".

- Từ 1/1/2017 các cơ sở rửa và sửa chữa ô tô, xe máy phải nộp phí môi trường.

- Phong trào nuôi heo đất vì người nghèo của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên.