Bản tin Ngày mới ngày 11/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Điều trị u tuyến giáp bằng sóng cao tần 

- Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng phường, xã điện tử

- Đổi mới phương pháp đào tạo nhân viên quân khí

- Ngôi nhà ấm tình quân dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế