Bản tin ngày mới ngày 29/7/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Thành phố Hồ Chí Minh thêm 50 giường điều trị cho bệnh nhi sốt xuất huyết.

- Khó xử phạt các vi phạm của lái xe Uber, Grab.

- Quảng Ngãi: Hiệu quả từ công tác phổ biến pháp luật cho ngư dân.

- Nông dân Cà Mau sáng chế máy cải tạo ao nuôi tôm.