Bản tin Quốc tế ngày 03/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- UAE gửi 85 tấn vật tư y tế tới dải Gaza.

- Ukraine thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc.

- Tổng thống Putin: Vũ khí hạt nhân Nga không có đối thủ.